Övningar

Uppgift 9

Variabler och arrayer i JavaScript

Skapa ett nytt HTML-dokument, som du döper till index.html. Lägg detta tillsammans med eventuella .css och .js-dokument i en mapp som du döper till jsuppgift_1.

Gör följande:

  • Gör en numerisk array med valfritt innehåll
  • Gör en associativ array med valfritt innehåll
  • Gör en nästlad array: En associativ array som innehåller numeriska arrayer
  • Gör tre knappar som öppnar varsin alertruta som hämtar data från de tre arrayerna ovan
  • Bonus!: Få en associativ array i en associativ array att fungera med alertruta. Berätta i kommentarerna hur du gjorde.

Ladda upp dokumenten på ditt serverkonto via FTP. Skapa en länk till jsuppgift_1 från index.html.

Dokumenten ska vara korrekta. Det ska innehålla korrekt DTD, teckenuppsättning och ha en <title>.

Du får använda webben som resurs och surfa efter lösningar. Huvuddelen av det du behöver kunna finns dock här på sajten.