Övningar

Uppgift 6

Grundläggande layout med CSS

Skapa ett nytt HTML-dokument, med namnet cssuppgift_2.html. Dokumentet ska innehålla en <h1>-rubrik, Tre stycken med vanlig text (<p>) och minst en länk.

Skapa en extern stilmall med namnet cssuppgift_2.css och länka till denna från cssuppgift_2.html

Dokumentet ska vara utformat efter följande:

  • Överst ska det vara en ruta som motsvarar bannern som brukar ligga överst på webbsidor.
  • Nedanför denna ska det finnas ett block för huvudinnehållet på sidan
  • Till vänster om huvudinnehållet ska det finnas en mindre ruta som motsvarar vänstermenyn som ofta förekommer på webbsajter
  • Nedanför huvudinnehållet ska det finnas en ruta som motsvarar sidfoten
  • Huvudinnehållet och vänstermenyn tillsammans får inte vara bredare än 950 pixlar
  • Alla delar ovan ska ha någon bakgrundsfärg
  • Alla delar ovan ska ha någon typ av kantlinje
  • Mellan alla delar ska det vara ett avstånd på 20 pixlar
  • Du behöver inte fylla delarna med något textinnehåll om du inte har lust eller hinner
  • Du kan behöva innesluta vissa <div>-ar i andra <div>-ar för att underlätta arbetet, men det beror på hur du väljer att lösa uppgiften

Ladda upp dokumenten på ditt serverkonto via FTP. Skapa en länk till cssuppgift_2.html från index.html.

Dokumentet ska vara korrekt. Det ska innehålla korrekt DTD, teckenuppsättning och ha en <title>.

Du får använda webben som resurs och surfa efter lösningar. Huvuddelen av det du behöver kunna finns dock här på sajten.