Övningar

Uppgift 4

Kopiera en tabellstruktur efter en bild

Öppna filen du gjorde i förra uppgiften, index i mappen tabeller. Skriv en ny <h2>-rubrik för tabell 2.

Efter den nya rubriken ska du återskapa tabellen som visas nedan.

Kantlinjerna är gjorda genom att attributet border till elementet <table> har fått värdet 1 ( <table border="1">).

Bilden finns på http://niklaspark.se/webweu01/img/spiderman-11.gif

färgerna är red, green och blue.

  • Utgå från tabellen på bilden och gör en likadan.
  • Tabellen ska ha en <caption>
  • Tabellen ska ha <thead>, <tfoot> och <tbody>
  • Kopiera den nya versionen av dokumentet till ditt serverkonto via FTP.
Tabellexempel

Dokumentet ska vara korrekt. Det ska innehålla korrekt DTD, teckenuppsättning och ha en <title>.

Om du har glömt någonting finns all nödvändig information för att du ska klara uppgiften här på kurssajten.