Övningar

Uppgift 3

Grundläggande tabeller

Skapa ett nytt HTML-dokument. I detta ska du visa exempel på tabeller.

 1. Skapa en ny mapp i WEBWEU01-mappen, döp mappen till tabeller

 2. Skapa ett nytt HTML5-dokument i mappen listor. Döp dokumentet till index.html.

 3. I index.html ska följande finnas med:

  1. Minst tre rader
  2. Minst tre kolumner
  3. <caption>
  4. <thead>
  5. <tfoot>
  6. <tbody>

Dokumentet ska vara korrekt. Det ska innehålla korrekt DTD, teckenuppsättning och ha en <title>.

Om du har glömt någonting finns all nödvändig information för att du ska klara uppgiften här på kurssajten.