Övningar

Uppgift 9

Skapa ett enkelt mailto-formulär

Uppgiften går ut på att skapa ett formulär som skriver ett e-postmeddelande. Just det här exemplet använder sig av användarens dators mailprogram för att skicka mailet. I de flesta verkliga fall används dock serverscript för att skicka brev från webbsidor, kolla gärna exempel. Det som skulle ändras i ett sådant fall är framför allt värdena till attributen action och method i <form>-taggen.

Du kan utgå från exemplet nedan:

<form action="mailto:you@yourdomain" method="get" enctype="text/plain">
   <p>Name: <input type="text" name="name" /></p>
   <p>Email: <input type="text" name="email" /></p>
   <p>Comments:<br />
   <textarea cols="30" rows="20" name="comments"></textarea></p>
   <p><input type="submit" name="submit" value="Send" />
   <input type="reset" name="reset" value="Clear Form" /></p>
</form>

Läs om hur formulär fungerar på W3Schools, läs på samma ställe om de olika element ett formulär kan innehålla och annat om formulär. Kolla menyn till höger så kommer du se en egen menyavdelning för formulär.

Du kommer upptäcka att du kan få konstiga tecken i mailet, det beror på att get innebär att innehållet i formuläret skickas som en URL. I en URL kodas "konstiga" tecken annorlunda än i vanlig HTML.

Det går också att bygga ut mailto: på massor av sätt. Testa!