JavaScript

Objekt i Javascript

Ett objekt är en sammanfattande beskrivning av någonting som kan användas eller manipuleras i JavaScript. Inom JavaScript arbetar du i huvudsak med tre olika typer av objekt:

  • Objekt som finns inbyggda i språket JavaScript själv, på engelska native objects
  • Objekt som finns inbyggda i webbläsaren, på engelska host objects
  • Objekt som du formulerar själv. Att skriv egna objekt är inte någonting jag rekommenderar om man inte verkligen behöver det. I de flesta fall räcker de inbyggda och webbläsarens objekt mer än väl till vad du behöver göra. Om du behöver något specialskrivet objekt finns det dessutom en stor chans att det du behöver finns i något av alla de JavaScript-frameworks du kan hitta på nätet.

Objekten kan tilldelas egenskaper (properties) och metoder (methods). Syntaxen ser ut som följer:

object.property

eller

object.method()

För att beskriva det ovanstående kan vi ta ett exempel från den vanliga verkligheten. Vi hittar på ett objekt som heter person. Detta objekt finns inte i JavaScript, men fungerar för exemplet.

Objektet person skulle kunna ha egenskaper som:

person.mood

eller

object.age

Det fiktiva objektet person skulle också kunna ha metoder som:

person.walk()

eller

person.sleep()

Om man vill kan man man individualisera objektet genom att skapa en instans (instance) av det:

var niklas = new person;

I det här exemplet är den nya instansen niklas visserligen en person, med persons egenskaper och metoder, men när man använder niklas gäller de i det givna tillfället enbart för instansen niklas.

…härnäst: DOM, dokumentobjektsmodellen!