CSS

Pseudoelement och pseudoklasser i CSS

Pseudoklasser i CSS

Obs! Detta är ett område där det skett en hel del utveckling, och artiken kommer att uppdateras. Det som står här nu gäller, men det har tillkommit möjligheter som bör nämnas.

Pseudo betyder ju att något är falskt, inte riktigt riktigt, fejk. Alltså är en pseudoklass inte en vanlig klass som du skriver in i en tagg med attributet class, den bara finns där ändå, utan att du behöver göra någonting.

En Pseudoklass används som en vanlig klass i CSS, men syftar på ett pseudoelement. Detta pseudoelement kan vara sådant som en länk, när användaren håller muspekaren över den, eller klickar på den, eller innebära att en länk (<a>) är besökt. Det finns en mängd pseudoelement som jag inte går in i detalj på här.

För att märka ut att det är frågan om en pseudoklass använder man ett vanligt kolon (:) i sin CSS-väljare på samma sätt du avänder en punkt, när det är frågan om en vanlig klass.

a:link {}
En länk som är obesökt
a:visited{}
En besökt länk
a:hover {}
En länk, när markören är över den
a:active {}
En länk, när den klickas

Naturligtvis kan du använda dig av ovanståenda pseudoklasser till vilket element du vill, även om de passar bra till just <a>. Du kan också, precis som när det gäller vanliga klasser och id, använda dig av bara en pseudoklass som väljare.